MIMOŘÁDNÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ V HOTELU 99

Vážení hosté,

na základě nařízení Vlády ČR vztahující se ke koronavirové epidemii v České republice a na základě interních hygienických opatření Hotelu 99 Vás žádáme o dodržování následujících pokynů po celou dobu Vašeho pobytu.

1.Měření teploty

1.1 Každému hostu je před ubytováním a dále po každý den jeho pobytu změřena teplota. Měření teploty provádí recepční bezkontaktním teploměrem a zapisuje do počítačové složky každého hosta. Zapisovaný údaj obsahuje čas měření a naměřenou teplotu, je uchováván v elektronické podobě po dobu 14 dní od skončení pobytu hosta a v rámci ochrany soukromí není poskytován třetím osobám. (Výjimkou je poskytnutí údajů Krajské hygienické stanici, zdravotním institucím nebo Policii ČR na základě jejich vyžádání).

1.2 Pokud je hostu opakovaně naměřena teplota vyšší než 37,5°C, bude na nezbytnou dobu ubytován v pokoji k tomu určeném a izolován tak od ostatních hostů a personálu. V této době je host povinen zařídit nezbytné úkony, které souvisejí s podezřením na jeho infekčnost (kontaktování KHS, zaměstnavatele, zajištění odjezdu do domácí karantény). Pobytový úklidový režim izolačního pokoje probíhá za přísnějších podmínek, než je tomu u běžných pokojů. Tyto podmínky jsou k dispozici na recepci hotelu.

  1. Ochrana dýchacích cest

2.1. Dle Nařízení vlády o omezení volného pohybu ze dne 31.3.2020 včetně veškerých upřesnění jsou všichni hosté povinni nosit ochranné prostředky dýchacích cest, jako jsou respirátor, ústenka, rouška nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

2.2. Použité jednorázové roušky a respirátory budou umisťovány do připravených odpadkových sáčků a dále vyhazovány do odpadkového koše.

  1. Dezinfekce rukou

3.1. Pro hosty jsou zajištěny dezinfekční stanice ve vstupní hale hotelu, u recepčního pultu a na každém patře hotelu.

  1. Dodržování bezpečné vzdálenosti od ostatních osob

4.1 Dle nařízení vlády o omezení volného pohybu jsou hosté i zaměstnanci hotelu povinni dodržovat vzájemně mezi sebou bezpečnou vzdálenost 2 metry, pokud je to možné.

4.2 Dle nařízení vlády o omezení volného pohybu je zakázáno shlukování osob ve vnitřních i venkovních prostorách hotelu ve více než dvou osobách.

  1. Zajištění dezinfekce pokojů

5.1 Pokoje hostů jsou denně uklízeny a dezinfikovány. Žádáme proto hosty o zajištění uložení osobních věcí tak, aby mohly být dezinfikovány všechny omyvatelné plochy v pokoji, včetně koupelny a WC. 

  1. Zamezení vstupu návštěv do hotelových prostor

6.1 Hostům je po celou dobu pobytu zakázáno vodit návštěvy či jakékoliv třetí osoby do objektu hotelu.

Děkujeme Vám, že dodržujete uvedená pravidla, kterými chráníte sebe, ostatní hosty i personál hotelu.

Kontaktujte nás

Hotel99 v Chomutově - umístění Hotel99 na mapěHotel99 - ubytování Chomutov

Farského 5829
430 01 Chomutov

 

Recepce: 

Telefon: +420 474 336 966
Telefon: +420 702 254 124
 

Jsme zapsáni v obchodním rejstříku pod číslem B 1964 vedeným u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem