VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ AKCIÍ K VÝMĚNĚ

Představenstvo společnosti PRESIDENT SECURITIES a.s., IČO 271 55 944, se sídlem Farského 5829, 430 01 Chomutov, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1964 (dále jen „Společnost“) dle ustanovení § 343 ve spojení s ustanovením § 526 zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), tímto vyzývá akcionáře Společnosti k předložení kmenových listinných akcií na jméno č. 01-10 o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč každá, vydaných Společností, a to v termínu od 4. 12. 2020 do 4. 1. 2021, libovolný pracovní den, vždy od 9.00 hod. do 17.00 hod., v sídle Společnosti na adrese Farského 5829, 430 01 Chomutov. Předložené akcie budou vyměněny za 20 ks kmenových listinných akcií na jméno č. 01-20, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá.

ODŮVODNĚNÍ:

Dne 2. 12. 2020 přijal jediný akcionář Společnosti, společnost KATUMBA a.s., IČ: 276 28 639, se sídlem Farského 5829, 430 01 Chomutov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1962, při výkonu působnosti valné hromady Společnosti rozhodnutí o štěpení 10 ks kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,- Kč, odpovídající 100% základního kapitálu Společnosti, na 20 ks kmenových akcií na jméno  v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč, a současně rozhodl o s tím souvisejících změnách stanov Společnosti. Změna jmenovité hodnoty a počtu akcií byla dne 4. 12. 2020 zapsána do obchodního rejstříku.

V Chomutově dne 4. 12. 2020

Ahmad Raad

člen představenstva PRESIDENT SECURITIES a.s.

Kontaktujte nás

Hotel99 v Chomutově - umístění Hotel99 na mapěHotel99 - ubytování Chomutov

Farského 5829
430 01 Chomutov

 

Recepce: 

Telefon: +420 474 336 966
Telefon: +420 702 254 124
 

Jsme zapsáni v obchodním rejstříku pod číslem B 1964 vedeným u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem