Legenda o bezhlavém mnichovi ze staré radnice

Každé správné město s historickými památkami má také svou temnou legendu. Někde se objevuje na hradbách bílá paní, jinde loupeživý rytíř. V Chomutově již několik staletí podle legendy obchází centrem města bezhlavý mnich, který oznamuje blížící se ohrožení.

Více informací

Kostel sv. Barbory

Pozdně gotický kostel svaté Barbory ze závěru 15. století stojí nad původní vesnicí Horní Ves při staré zemské cestě vedoucí do Lipska (dnešní ulice Lipská).

Více informací

Kostel na nám. Chomutova

Kostel sv. Kateřiny na náměstí 1.máje se řadí mezi nejstarší raně gotické církevní stavby v Evropě. Tato nejvzácnější chomutovská stavba vyrostla v místech původně panského dvorce chráněného vodním příkopem, který roku 1252 přešel do majetku řádu německých rytířů.

Více informací

Galerie Chomutov

Dnešní galerie Špejchar zasahující do náměstí 1. máje byla vystavěna na okraji jezuitského areálu v rozmezí let 1590-1613 a před dokončením sousedního kostela svatého Ignáce sloužila jako prvotní modlitebna Tovaryšstva Ježíšova.

Více informací

Fotografie Chomutov a okolí